• zureckamalgorzata

MAŁGORZATA ŻURECKA. Polska.


fot. Internet

Hart Island – samotna wyspa

I wykupili kapłani

pole garncarza

za judaszowe srebrniki

i urządzili tam cmentarz dla obcych

śmierci za śmierć zapłacili.

Dziś Hakeldamę

pole garncarza

żłobi koparka

na wyspie samotnej

grabarze więźniowie

w białych uniformach

czarną ziemię zsypują

na serie trumien

nowojorczyków

rażonych śmiertelnym wirusem:

tych bezimiennych

bezdomnych

ubogich

niechcianych

i emigrantów

nielegalnych

z dala od miasta

w zbiorowym rowie

trumna przy trumnie

jak skroń przy skroni


jedynie ptak im zaśpiewa

i kamyk o kamyk

na brzegu zadzwoni.


13.04.2020


Małgorzata Żurecka. Polska.


89 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie