• zureckamalgorzata

IULIANA PAȘCA(1991), Rumunia.


Mal. Tineke Storteboom

GRAWITACJA DUSZY


Niezrozumiała symbioza

wędrująca przez synapsy gwiazd

domaga się również pogrzebania mojej duszy

kiedy umrę.

Przechodząc przez szorstką skórę,

obejmę gorące serce

jak lamentująca matka.

Z wciąż jeszcze nieskażonych głębin

nasze zespolone dusze

wzbudzą życie w świetlistych bytach.

Tylko wtedy światło niech trwa

promieniejąc od wewnątrz.

IULIANA PAȘCA, Rumunia (1991)


Przekład na angielski: Iuliana Pașca – Stanley Barkan

Przekład na polski: Mirosław Grudzień – Małgorzata Żurecka

[z:] Reflections of a molecule [‘Przemyślenia cząsteczki’]

Wyd. Ecreator, Baia Mare, 2020


Point Editions 2020

https://www.point-editions.com/en/spiritual-gravity/

18 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie