• zureckamalgorzata

GERMAIN DROOGENBROODT. BELGIA - HISZPANIA.

Aktualizacja: 21 mar 2019


ORZEŁ Kruki latają stadami orzeł leci samotnie — Luchino Visconti


Tak blisko nieba leci orzeł

samotny jak tylko poeta


który cierpliwie czeka aż spłynie wers


na pióro

i w końcu skrobnie ledwie kilka linijek


ciągle wątpiąc w odnalezienie sensu


w trafność przekazania

istoty rzeczy


Germain Droogenbroodt, Belgia – Hiszpania


Z: “In the Stream of Time, Meditations in the Himalayas”

[‘W strumieniu czasu. Medytacje w Himalajach’] POINT Editions


Przekład na polski: Mirosław Grudzień – Małgorzata Żurecka

33 wyświetlenia

© 2020 by Malgorzata Zurecka, Mirosław Grudzień. Created with Wix.com            COPYRIGHT©2020 POETRY BRIDGES

  • Malgorzata Zurecka
  • Miroslaw Grudzien