• zureckamalgorzata

GABRIELA MISTRAL (1889 – 1957). CHILE.


Mal. Higorca

BOGACTWO


Mam szczęście wierne i szczęście zatracone: jedno jak róża, drugie jak cierń. Z wielu rzeczy mnie obrabowano, lecz do tego zachowałam prawa:

mam szczęście wierne i szczęście zatracone, jestem bogata w purpurę i melancholię. Ach, jaka kochająca jest róża i jak umiłowany cierń! To jak podwójny zarys bliźniaczych owoców, mam to szczęście wierne

i to szczęście zatracone…


GABRIELA MISTRAL, Chile, 1889 – 1957


Przekład na angielski: Germain Droogenbroodt - Stanley Barkan

Przekład na polski: Mirosław Grudzień – Małgorzata Żurecka


POINT EDITIONS 2019

https://www.point-editions.com/en/wealth/

1 wyświetlenie

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie