• zureckamalgorzata

DUO DUO. CHINY.


Jan Korthals (1916-1972)

KANAŁY AMSTERDAMU


Miasto w listopadzie o zmroku:

Są tylko kanały Amsterdamu


Wtem,


Pomarańcze na drzewie przy moim domu

Drżą na jesiennym wietrze


Zamykam okno – to bezcelowe

Rzeka płynie wstecz, nadaremnie

Słońce, inkrustowane perłami, wstało


To nie pomaga.


Stada gołębi wirując opadają jak opiłki żelaza

Ulice, bez chłopców, nagle wyglądają pusto.


Po jesiennych deszczach

Dachy pełne pełzających ślimaków


─ Moja ojczyzna

Wolno płyną łodzie, po kanałach Amsterdamu…


Duo Duo, Chiny


Przekład na angielski: Anna Keiko - Germain Droogenbroodt

Przekład na polski: Mirosław Grudzień – Małgorzata Żurecka


POINT EDITIONS 2019

https://www.point-editions.com/en/the-canals-of-amsterdam/

8 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie