• zureckamalgorzata

GERMAIN DROOGENBROODT. BELGIA - HISZPANIA

Zaktualizowano: 5 gru 2018

CZEGO JESZCZE POSZUKUJE SŁOWO....

Źródło Vaucluse we Francji, fot. Germain Droogenbroodt

***

czego jeszcze

poszukuje słowo

w osadach wersu

jeśli nie tego co niewyczuwalne

— co istnieje

tak jak woda rzeki

umyka dłoni

ale uczy się swoich granic w słoju

zachowuje swój kształt

i orzeźwia


tak czasami czyni

wiersz.

GERMAIN DROOGENBROODT, BELGIA−HISZPANIA

Z: " In the Stream of Time, Meditations in the Himalayas ['W Strumieniu Czasu, Medytacje w Himalajach']


Przekład z angielskiego na polski: Mirosław Grudzień ─ Małgorzata Żurecka


POINT EDITIONS - ITHACA, 2018

https://www.point-editions.com/new/en/what-else-searches-the-word-for/

28 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie