01

CZEGO JESZCZE POSZUKUJE SŁOWO …

 

Czego jeszcze

poszukuje  słowo

w osadach  wersu

jeśli nie tego co niewyczuwalne

— co istnieje

tak jak woda rzeki

umyka dłoni

ale uczy się swoich granic w  słoju

zachowuje  swój  kształt

i orzeźwia

 

tak czasami czyni

wiersz.

 

 

GERMAIN DROOGENBROODT, BELGIA−HISZPANIA

Z: „W nurcie czasu, Medytacje w Himalajach “ (In the Stream of time, Meditations in the Himalayas)

Przekład z angielskiego na polski: Mirosław Grudzień ‒ Małgorzata Żurecka