Drodzy Goście, (PL)

Zapraszamy do naszego literackiego blogu  Poetry Bridges (Mosty Poezji), w którym główną bohaterką jest – Poezja.

 

Znajdziecie tu wiersze poetów z wielu odległych krain i  kontynentów przetłumaczone na język polski,

ale również w języku angielskim oraz w innych wersjach językowych.

Nie zapominamy i nie pomijamy też twórczości naszych polskich poetów.

Mityczny koń poezji, Pegaz, zdolny jest przekraczać wszelkie geograficzne  i polityczne granice,

i pokonywać wszelkie odległości, co okazuje się zbieżne z możliwościami Internetu.   

A więc  my też poprzez mnogość języków chcemy, aby wiersze mogły być rozumiane przez  miłośników poezji

na całym świecie, obfitującym tak bardzo w podziały… a poprzez  uniwersalny język poezji przerzucamy mosty mające łączyć  ludzi różnych narodów, kultur, religii  i systemów społecznych, i  umożliwiać im wzajemnie zrozumienie;

i dlatego nazwa naszego blogu brzmi: Poetry Bridges (Mosty Poezji).

Do utworzenia tego blogu zainspirował nas nasz przyjaciel, uznany i ceniony belgijski (osiadły w  Hiszpanii)

poeta, tłumacz, międzynarodowy promotor współczesnej poezji - GERMAIN DROOGENBROODT, założyciel i redaktor belgijskiego wydawnictwa POINT Editions ( POetry INTernational ), twórca fundacji ITHACA

(p. https://www.point-editions.com/new/en/), która sama przez się tworzy szczególny ‘most  kultury’, przeznaczony

do porozumiewania się, zbliżenia i łączenia się    ludzi  różnych krajów i kontynentów poprzez Poezję i Sztukę.

Znajdziecie tu też wiele ciekawych gawęd i opowieści o poezji rozmaitych krajów, a także teksty z zakresu historii  literatury i krytyki literackiej.

 

Bylibyśmy szczęśliwi gdyby  ten blog stał się szczególną internetową antologią poezji,

w której autorami wierszy są poeci z całego świata.

 

                              A więc?  okażcie dzielne serce – i przejdźcie ten tajemniczy most…

Małgorzata Żurecka i Mirosław Grudzień

A.D. 2018 r.                                                           

                                                                                    

                                                                                     

Dear Visitors, (ENG)

 

We invite you to our literary blog named MOSTY POEZJI / POETRY BRIDGES, in which the main  heroine  is – Poetry.  

Here you shall  find works of poets from many  far-away lands and continents, translated into Polish,

but also in English and in other language versions.

We also present the literary output of poets from our Polish nation and language.

Pegasus, the mythical horse of poetry is capable of crossing all geographical and political borders, covering all distances and winning all places,  which appears compatible with power of the Internet.

   

By means of  the multitude of languages, we want that the poems  could  be understood by lovers of poetry  

all around the world, abounding in partitions  … and, by means of the universal language of poetry,

we throw  bridges that are expected to  connect people of various nations, ethnic groups, races, cultures,

religions and social systems– and make it possible for them to be mutually understandable.

And that is why  the name of our blog reads:  POETRY BRIDGES.

 

We have been inspired with this idea by our friend, a recognized  and highly esteemed  Belgian (residing in Spain)  poet,  translator, publisher, international promoter of modern poetry –  GERMAIN DROOGENBROODT, initiator of the ITHACA Foundation (p. https://www.point-editions.com/new/en/which itself makes  a bridge of culture intended for people

of various countries and continents to intercommunicate, and bring people closer together.

 

Here you shall find a number of interesting chats and tales about the poetry of various countries,

as well as some texts in history and critics of literature.

We would be happy if this blog prove  a special  online anthology  of poetry

with authors of poems from all the world over.

 

                                    Well then? Please have the heart! and pass this mysterious bridge…

 

Małgorzata Żurecka and  Mirosław Grudzień

A.D. 2018

O NAS/ABOUT US

Małgorzata Żurecka fot.2.jpg

Małgorzata   ŻURECKA (PL)

 

Urodzona 15 kwietnia 1956 roku w Stalowej Woli (województwo podkarpackie) – jest polską poetką  i pisarką-nowelistką.

Podczas  swego  dzieciństwa i lat  szkolnych mieszkała w Tarnobrzegu.

Ukończyła studia na Politechnice w Rzeszowie z tytułem  magister inżynier.

Jej prasowym debiutem  literackim  był wiersz opublikowany w 1990 roku w regionalnym tygodniku SZTAFETA ,

wydawanym w Stalowej Woli. 

Jest członkinią  regionalnego  stowarzyszenia literackiego WITRYNA w Stalowej  Woli,

gdzie pełniła funkcję wiceprezes w latach  2010-2014.

Od 2006 r. jest członkinią   Związku Literatów Polskich,  pełniła dwukrotnie  funkcję wiceprezes  Oddziału Rzeszowskiego,

obecnie jest  sekretarz tego oddziału.

Od 2012 roku jest członkinią Unii Poetyckiej Wojciecha Siemiona.

W 2017 r.    otrzymała  państwowe odznaczenie – tytuł ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ.

 

WYDAŁA 7 TOMIKÓW POEZJI  :

 

1. PIĄTA PORA KONIECZNOŚCI, .Stalowa Wola: SZTAFETA, 2001. ISBN: 83-87840-52-1. 2.

 

2. OSTATNI ANIOŁ GORYCZY. Stalowa Wola: SZTAFETA, 2005. ISBN: 83-89930-07-2.

(nagrodzony stalowowolską Nagrodą Literacką GAŁĄZKA SOSNY)

 

3. W KAPSULE CODZIENNOŚCI .Rzeszów: Oddział Rzeszowski ZLP,  2007. ISBN: 978-83-925021-3-5..

Tomik wydany także w formie audiobooka,   Rzeszów: Wojewódzka I Miejska Biblioteka Publiczna, 2014. 

Nagrodzony wyróżnieniem ZŁOTE PIÓRO  przez Oddział Rzeszowski ZLP.

 

4. IN & OUT. DWUGŁOS LIRYCZNY. Żurecka Małgorzata,  Dorota Jaworska [wspólny zbiór poezji].

Petrykozy: Muzeum Jadwigi i Wojciecha Siemionów, 2010. ISBN: 978-83-61441-37-3.

 

5. UCIECZKA Z KRAINY POZORU. Rzeszów: Oddział Rzeszowski ZLP,  2011. ISBN:978-83-927213-0-7.

 

6. NAGA MALWA.Stalowa Wola: KAVA design-Jacek Kawa, 2013. ISBN: 978-83-934804-3-2. 7.

 

7. KOS ŚPIEWA LATO. Rzeszów: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2016. ISBN: 978-83-63706-61-6

 

8. Publikacje  internetowe:

a. wiersze na literackim portal  ‘POEZIJA-Portal Poezji Bałkańskiej’, prowadzonym przez   małżeństwo  poetki Olgi Lalić-Krowickiej  i Kamila  Krowickiego  http://www.poezija.com.pl/

b.Internetowa antologia BEYOND BORDERS Spiritual Poetry 2018 [PRZEKRACZAJĄC GRANICE,

Poezja Duchowa]  w: Our Poetry Archive –TEN POEMS [DZIESIĘĆ WIERSZY, na język angielski przełożył Mirosław  Grudzień)

(https://opaspiritualpoetry.blogspot.com/2018/07/magorzata-maria-zurecka.html)

 

c. Wydawnictwo belgijskie POINT Editions– hiszpańska Fundacja ITHACA Germaina Droogenbroodta:  multilingwalna seria internetowa Poem of the Week:  [Wiersz Tygodnia]– ITHACA 544. ,  w sierpniu 2018 r. ukazał  się jej wiersz 

NOWY DZIEŃ – przełożony na wiele języków świata, m.in. angielski, niemiecki, niderlandzki, francuski, hiszpański,

nowogrecki , nowohebrajski, arabski, malajski, chiński i inne.

Małgorzata Żurecka jest wraz z  Mirosławem Grudniem  współtłumaczką wierszy  serii ITHACA, 

Poem of the Week na język polski i angielski.

Małgorzata ŻURECKA (ENG)

 

Born on April 15, 1956 at Stalowa Wola, SE Poland, is a Polish poet and short-story writer.

During her childhood and school years, she lived  at Tarnobrzeg.

Graduated from the University of Technology at Rzeszów as M.Sc.Eng.

Her literary press début was a poem published in 1990 in The SZTAFETA regional weekly in 1990.

Membership of the regional WITRYNA Literary Association at Stalowa Wola, NE Podkarpackie Province,

where she was a vice-president 2010-2014.

Since 2006: membership of the ZLP (Związek Literatów Polskich –Union of Polish Littérateurs),

she was twice a vice-resident of the Rzeszów /Podkarpackie Province Branch of the U.P.L.,

now she is a Secretary of the Rzeszów Branch.

Since 2012  membership of the regional Wojciech Siemion Memorial Poetry Union.

In 2017, she  was  decorated, by the Polish government, with the official title of ZASŁUŻONY  DLA KULTURY POLSKIEJ 

Meritorious  for Polish Culture . 

 

SHE HAS PUBLISHED 7 COLLECTIONS (BOOKS) OF POETRY. HERE ARE HER WORKS: 

 

1. PIĄTA PORA KONIECZNOŚCI [The Fifth Season Of Necessity]. Stalowa Wola: SZTAFETA, 2001. ISBN: 83-87840-52-1.

 

2. OSTATNI ANIOŁ GORYCZY [The Last Angel Of Bitterness]. Stalowa Wola: SZTAFETA, 2005. ISBN: 83-89930-07-2 .

(awarded with the GAŁĄZKA SOSNY [Pine Twig] Stalowa Wola Literary Award).

 

3. W KAPSULE CODZIENNOŚCI [In The Capsule Of Commonplaceness]. Rzeszów: U.P.L. Rzeszów Branch,

2007. ISBN: 978-83-925021-3-5 .

An audio-book of the same, Rzeszów: Wojewódzka I Miejska Biblioteka Publiczna, 2014.

(Awarded with the ZŁOTE PIÓRO [Golden Pen] distinction by the U.P.L. Rzeszów Branch).

 

4. IN & OUT. DWUGŁOS LIRYCZNY [IN & OUT , A Lyrical Duet]. Małgorzata Żurecka & Dorota Jaworska [joint collection].

Petrykozy: Muzeum Jadwigi i Wojciecha Siemionów, 2010. ISBN: 978-83-61441-37-3.

 

5. UCIECZKA Z KRAINY POZORU [Escape From The Land Of Appearances]. Rzeszów: U.P.L. Rzeszów Branch,

2011. ISBN:978-83-927213-0-7.

 

6. NAGA MALWA [A Naked Mallow]. Stalowa Wola: KAVA design-Jacek Kawa, 2013. ISBN: 978-83-934804-3-2.

 

7. KOS ŚPIEWA LATO [A Blackbird’s Been Singing The Summer]. Rzeszów: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu,

2016. ISBN: 978-83-63706-61-6.

 

8. Her non-book publications:

 

Online: 

a. several poems, on the literary portal ‘POEZIJA-Portal Poezji Bałkańskiej’  [Portal of Balkan Peninsula Poetry ] run by   the married couple of Olga Lalić-Krowicka a poetess  and Kamil  Krowicki 

http://www.poezija.com.pl/

b. Our Poetry Archive BEYOND BORDERS Spiritual Poetry 2018 Anthology –TEN POEMS

(translated into English by Mirosław Grudzień)

(https://opaspiritualpoetry.blogspot.com/2018/07/magorzata-maria-zurecka.html)

 

c. POINT Editions (a Belgian publishing house)– Spanish  ITHACA  Foundation by Germain  Droogenbroodt:  

Poem of the Week ,  a multilingual ITHACA  online series .

In August 2018 , her  poem   NOWY DZIEŃ [A NEW DAY]   appeared there, translated into various worlds languages, among them:  English, Dutch, German, French, Spanish, (Neo-) Greek, (Neo-) Hebrew, Arabic, Malay, Chinese and other languages.

Małgorzata Żurecka is,  with   Mirosław  Grudzień, a co-translator  of the ITHACA Poem of the Week series  

into Polish and English.

M.Grudzień 1.jpg

Mirosław Jan GRUDZIEŃ (PL)

Urodził  się 7 grudnia 1951 r. w Starachowicach, na obszarze zwanym dawniej Kieleckiem, a obecnie Świętokrzyskiem

w melancholijnej ”Krainie  Żeromskiego”. Lata szkolne spędził  w  Kraśniku Fabrycznym w województwie lubelskim,

potem przez dłuższy czas  mieszkał w Lublinie.  Od 1978 roku zamieszkał w Stalowej Woli (obecne województwo podkarpackie).

Studiował filologię polską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, potem filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest magistrem filologii polskiej, w specjalności: historyk literatury (UMCS 1974 r.), także  tłumaczem przysięgłym języka angielskiego i niezależnym publicystą typu „wolny strzelec”, autorem artykułów w rozmaitych czasopismach.

W  1972 roku debiutował wierszem w lubelskim dwutygodniku  literackim KAMENA. Do ogłoszenia stanu wojennego w 1981 roku związany był z lubelskim  Kołem  Młodych ZLP i Korespondencyjnym Klubem Młodych Pisarzy. Jego ówczesne poezje ukazały się

w latach 1980-1981 w lubelskich antologiach poetyckich GDZIE JABŁONIE SŁODKOPIENNE oraz OKO,ANIOŁ, KRZYK.

Do 1976 r.  pracował w różnych zawodach – jako pracownik naukowo-dydaktyczny  Zakładu Filozofii Kultury UMCS,

jako instruktor ds. literacko-wydawniczych w Biurze ZG Stowarzyszenia Twórców Ludowych, także  jako nauczyciel szkolny 

i redaktor czasopism – i w końcu jako zawodowy tłumacz  i właściciel biura tłumaczeń. Po roku 1989 publikował

w nowopowstających mediach lokalnych  i regionalnych, a także internetowych.  Publikował eseje historyczne , 

historyczno-literackie  oraz wiersze w internetowej mutacji czasopisma PHALANX ( w tym „Niedokończona piosenka”

pamięci Jacka Kaczmarskiego).

http://www.phalanx.pl/

oraz na literackim portalu POEZIJA-Portal Poezji Bałkańskiej,

prowadzonym przez  małżeństwo Olgi Lalić-Krowickiej  i Kamila Krowickiego(artykuły historyczno-literackie i przekłady poezji) http://www.poezija.com.pl/

W roku 2014 wydał tomik poezji pt. BEZSENNOŚĆ PRZED ŚWITEM, za który otrzymał w 2015 r. nagrodę Oddziału Rzeszowskiego ZLP „Za najlepszy debiut Podkarpacia 2014 r.”

W 2016 r. ukazał się polsko-angielski tomik poezji Wiesława Zielińskiego, RODZINNE SZCZĘŚCIE / FAMILY HAPPINESS, gdzie jest autorem wersji  angielskiej oraz wstępu.

Publikował artykuły na tematy  historyczne   i historyczno-literackie w:  W ŚWIETLE PRAWDY,  MERKURIUSZ, NIEZNANY ŚWIAT,  POD PRĄD, MÓWIĄ WIEKI, PRZEGLĄD PRAWOSŁAWNY, ZESŁANIEC, KRESOWE STANICE,KURIER ‘WNET’.

Natomiast  swoje utwory poetyckie i prozatorskie, oraz  artykuły  krytyczno-literackie  i  felietony  w czasopismach: KAMENA, NADWISŁOCZE, LUBLIN, ULOTNA PRZESTRZEŃ, NASZ DOM RZESZÓW , METAFORA.

Zamieszczał w czasopismach  przekłady poezji z języka rosyjskiego –  poetów  rosyjskich  (gł. B. Pasternaka i A.Achmatowej)

oraz różnych  narodowości Federacji Rosyjskiej (z Tatarstanu, Udmurcji, Kałmucji), ponadto poetów  języka   ukraińskiego

i serbskiego. Przekładał też poezje azjatyckiego Wschodu  (dawnej Armenii, Persji i Kaszmiru),  publikowane na portalu POEZIJA

i w  czasopiśmie ULOTNA PRZESTRZEŃ. Jako historyk literatury publikował artykuły  o życiu i twórczości  księżny  kijowskiej Gertrudy Mieszkówny (XI w.), o  życiu i twórczości  Adama Mickiewicza , Juliusza Słowackiego i XIX-wiecznego poety z wileńskiego kręgu filomackiego, Jana Czeczota. Także o  polskich przekładach poezji rosyjskojęzycznej, o historii i kulturze nadwołżańskiego narodu Kałmuków.

W przygotowaniu: 

1) angielskie przekłady wierszy w przygotowywanym bilingwalnym polsko-angielskim to miku wierszy wybranych Małgorzaty  Żureckiej .

2) polski przekład zbioru  wierszy udmurckiego poety Wiaczesława Ar-Sergi. 

3) książkowy zbiór  artykułów i esejów , 4) takiż zbiór własnych przekładów poetyckich .

Jego pierwsze próby przekładu poetyckiego  nastąpiły jeszcze podczas nauki w liceum, kiedy to pieczołowicie przekładał poemat Kornela Ujejskiego „ maraton: na język rosyjski i niemiecki. Kontakty  z poetami innych języków  rozpoczęły  się  podczas studiów, od przyjaźni ze studiującym w Polsce  młodym poetą holenderskim Adrianusem van Rijsewijkiem. 

……………………………………………………………………………………………

W wiele lat później , w 2008 r I właśnie  już w 2008 roku  pojawiły się  pierwsze myśli o współpracy z zaprzyjaźnioną   mieszkającą  w tym samym mieście  znakomitą poetką Małgorzatą  Żurecką – wtedy, gdy przygotowywała ona (wraz z zamieszkałą w Kijowie poetką Dorotą Jaworską) wspólny tomik poezji IN & OUT. Dwugłos liryczny.  

Wszedł wtedy  na ścieżkę  przekładów literackich  z rosyjskiego, przekładając– na prośbę Małgorzaty– wiersz Borysa Pasternaka  pt. SZOPEN dla   śp. Wojciecha Siemiona, a niedługo potem nawiązując– dzięki tejże poetce – przyjacielskie więzi  z ukraińskim poetą  śp. Jurijem Zawhorodnim.

Potem także, podczas współpracy  publicystycznej z  czasopismem  LUBLIN   z poetami  i twórczością poetycką narodów  wschodnich Federacji Rosyjskiej: Tatarstanu ,  Czuwasji,  Udmurcji , Kałmucji , Syberii (Aleksandr Minnulin, Josif Dmitrijew, Wiaczesław Ar-Sergi, repolonizowany pisarz Jan Lech), i –dzięki współpracy z portalem  POEZIJA –z poezją poetów z Chorwacji

i Serbii  (Olga Lalić-Krowicka, Obren Ristić, Ladislav Babić, Milena Burčul-Mrkela, Jagoda Kljaić).

 

Myśli o wspólnym z Małgorzatą  internetowym przedsięwzięciu  poetyckim dojrzewały, krystalizowały się długo – znajdowały swoje  ucieleśnienie etapami:

– w systematycznych przekładach wierszy  i opowiadań Małgorzaty na język angielski ( i nie tylko),

– w przygotowywanym bilingwalnym angielsko -polskim tomiku jej wierszy wybranych – we wspólnej obecności ich wierszy,

w wersjach angielskich   w internetowej Antologii Poezji Duchowej 2018 R. PT.  BEYOND BORDERS [PRZEKRACZAJĄC GRANICE]

-, publikowanej w formie elektronicznej przez poetycki portal Our Poetry Archive

–we wspólnym uczestnictwie w  zespole  tłumaczy literackich internetowego portalu POINT Editions- ITHACA Foundation , publikującym w formie elektronicznej serię POEM OF THE WEEK –WIERSZ TYGODNIA , pióra poetów różnych krajów i języków

– oboje są tam odpowiedzialni za wersje polskie wierszy

W  sierpniu 2018 r. ukazał się tam wiersz Małgorzaty Żureckiej NOWY DZIEŃ  w przekładach na rozmaite języki świata : angielski, niemiecki, niderlandzki, hiszpański, (nowo-) hebrajski i (nowo-) grecki , nawet arabski, malajski i chiński…

I w końcu ukoronowaniem   tej długiej przyjacielskiej współpracy poetyckiej  jest niniejszy blog, który  otwieramy tutaj dla Drogich Gości , miłośników poezji  krajów i języków.

Mirosław Jan GRUDZIEŃ (ENG)

Born on December 7, 1951, in Starachowice, Central Poland.  He spent his schoolyears   in Kraśnik Fabryczny, a small  new factory town, Province of Lublin,   then he lived in Lublin for a long time. Since 1978 he has settled in Stalowa Wola, Podkarpackie (Subcarpathian) Province.   He studied Polish Philology at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, then English Philology at the Jagiellonian University in Krakow. M.A. in Polish Philology, speciality: Historian of Literature (UMCS 1974), and an English Certified Translator.

His literary debut was in 1972,  KAMENA Biweekly in Lublin. Until  the State of Martial Law in 1981,  he was in a Koło Młodych [Circle of Young People] to the  Lublin Branch of the ZLP [Union of Polish Litterateurs} and in the Korespondencyjny  Klub Młodych Pisarzy  [Correspondence Club   of Young Writers]. His then poems   appeared in the   1980-1981  Lublin anthologies of young poets:  GDZIE JABŁONIE SŁODKOPIENNE[Where Sweet-Trunk  Apple Trees are ] and OKO, ANIOŁ, KRZYK  [An Eye, An Angel,

A Cry] .

Until 1976, he  worked in various professions:-as a    scientific-and-educational worker in the Department of Philosophy of Culture to the Maria Curie-Skłodowska University, in the Bureau to the General Board of  the Stowarzyszenie Twórców [ Association of Folk Artists],  as a school teacher and a magazine editor – and in the end, self-employed in his own professional  multi-lingual translation service.  After 1989, he published in new formed local and regional media, as well as online. 

He published his essays in history ,  history of literature and critics of literature   in the online  mutation of  PHALANX  Magazine (among other texts,  "An Incomplete song" to memorize late  Jacek Kaczmarski , a famous singer and author of songs).

http://www.phalanx.pl/

and on the literary portal ‘POEZIJA-Portal Poezji Bałkańskiej’  [Portal of Balkan Peninsula Poetry ] run by   the married couple of Olga Lalić-Krowicka a poetess  and Kamil  Krowicki  (historical and literary articles, and translations of poetry)

http://www.poezija.com.pl/

In   2014 , he  published   a book of poetry titled BEZSENNOŚĆ PRZED ŚWITEM [INSOMNIA BEFORE THE DAWN]  for which he was awarded,  in 2015, with  the  ZLP Rzeszów Branch prize     "For the best  literary [book]  debut of the Podkarpacie Region”.

In 2016, a bilingual  Polish-and- English book of poems written by  Wiesław  Zieliński, RODZINNE SZCZĘŚCIE /FAMILY HAPPINESS appeared where he was  the author of the English version of poems,  and of the translator’s preface. 

                       He published articles on historical  and historical-literary topics:  in the following Polish newspapers and magazines: W ŚWIETLE PRAWDY,  MERKURIUSZ, NIEZNANY ŚWIAT,  POD PRĄD, MÓWIĄ WIEKI, PRZEGLĄD PRAWOSŁAWNY, ZESŁANIEC, KRESOWE STANICE,KURIER ‘WNET’.

His  poetic and prosaic texts , critical articles-literary and feature articles were published  in the Polish magazines: KAMENA, NADWISŁOCZE, LUBLIN, ULOTNA PRZESTRZEŃ, NASZ DOM RZESZÓW , METAFORA.

Among other texts , there were  translations of poetry from the Russian language – Russian poets (Boris  Pasternak and Anna Akhmatova) and poets of different nations    in  the Russian Federation (Republic of Tatarstan,  Udmurt Republic, Kalmykia),

also poets of the Ukrainian  and Serbian languages.  Also translations of poems from  Asia  (old Armenia, Persia and Kashmir), published on the website POEZIJA and in the ULOTNA  PRZESTRZEŃ literary magazine.

        As a  historian of literature he published several  articles about the life and work of the Gertrude the Polish XI century duchess of Kiev,  of several Polish XIX century poets of Romanticism:  Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki and Jan  Czeczot . As well, about Polish translations of  Russian poetry

about the history and culture of a  Volga-Riverside nation of Kalmyks.

      His first attempt at the translation of poetry  occurred  while  he was a secondary school student, and translated Kornel Ujejski’s  historical poem (MARATON) into  Russian and German. His contacts with poets of other languages started during his studies, initiated with  friendship with a   young Dutch poet    Adrianus  van Rijsewijk who was then an university student in Lublin .

……………………………………………………………………………………………

              Many years later, in 2008,   the first  ideas   appeared  regarding cooperation with a good friend , namely, a talented  poetess Małgorzata Żurecka  living in the same town,    while she  was preparing (together with a Polish poetess Dorothy Jaworska living

in Kiev)  the joint book of poetry titled ‘IN&OUT. A Lyrical Duet’. He is of very high opinion about Małgorzata’s poetry and has prepared some critical discussion papers on it. 

                  On Małgorzata’s request, he  started his  path of literary translations  from the Russian language , his first translation was a  Boris Pasternak ‘s poem  titled CHOPIN, for  late Wojciech Siemion a famous actor

and culture promoter.Shortly thereafter,  -thanks to Małgorzata , he made friends with   Juriy Zavgorodni an Ukrainian poet ,

and then when he co-operated with the  LUBLIN  cultural and literary magazine, with  poets and poetic works of various nations

of the Russian Federation: Tatarstan, Chuvash Republic, Udmurt Republic, Kalmykia, Siberia,  and, -thanks to the cooperation

with the POEZIJA-Portal –with  poets from Croatia and Serbia .

                    The ideas on an online joint poetical venture  with Małgorzata  were developing, crystallizing and taking shape in stages:

 – the systematic translations  of Małgorzata’s  poems and short stories into  English (and not only)

– in preparing a  bilingual English-and-Polish book of her selected d poems

– in the common presence of their poems, in English-language versions,  in the online BEYOND BORDERS  208 Spiritual Poetry Anthology, as an online publication  by the the  Our Poetry Archive-portal of  international poetry

– in a joint participation in the team of literary translators to the   POINT Editions-ITHACA Foundation portal of international poetry run by Germain Droogenbroodt    publishing an online weekly  series of POEM OF THE WEEK of  poets of different

countries and languages – both Małgorzata and Mirosław are responsible for Polish versions of these poems.

        In August 2018 ,  Małgorzata’s poem  NOWY DZIEŃ [A  NEW DAY]  appeared as a Poem of the Week  in translations into various languages the world: English, German, Dutch, Spanish, (Neo-) Hebrew and (Neo-) Greek, even Arabic, Malay and Chinese.

         And concluding: the culmination of this long friends’  cooperation in the field of poetry, is the present  blog, that we are hereby opening   for you, our  dear guests, lovers of poetry from various countries and  of various languages.